Official Distributor For Nature's Way USA in Viet Nam!

Điểm thưởng

Tại Nature’s Way Vietnam, chúng tôi cam kết tích thưởng cho khách hàng hiện tại và tương lai. Đó là lí do vì sao chúng tôi tạo ra Chương Trình Điểm Thưởng:

Tạo tài khoản mới Miễn phí
Chia sẻ trang Facebook của chúng tôi Giảm 10%
Giới thiệu cho một người bạn - Tặng 5% Được 5%
Người bạn được giới thiệu  Giảm 5% 
Bạn được thưởng trên đơn hàng người bạn mua 5% Điểm

Lưu ý: bạn có thể mở trang tích thưởng khi nhấn vào "Thưởng Rewards" ở phía dưới, bên phải.

1. Tạo Tài Khoản Mới:

Nếu bạn là khách hàng mới, hãy nhấn ở đây Tạo Tài Khoản

2. GIẢM 10% khi bạn chia sẻ trang Facebook của chúng tôi

Nếu bạn là khách hàng đã đăng kí tài khoản, hãy đăng nhập, vào phần "Tích - Earn $" của "Thưởng Rewards" và chọn "Chia sẻ / Share On Facebook" và thực hiện theo hướng dẫn. 

Một mã giảm giá 10% sẽ được gửi đến địa chị email của bạn hoặc bạn có thể kiểm tra mã này tại "Thưởng - My Rewards".

Sử dụng mã giảm giá này khi Thanh Toán bạn sẽ nhận ngay được 10% giảm giá đơn hàng.

Giới thiệu cho một người bạn - Tặng 5% Được tặng 5%

Nếu bạn đã đăng kí tài khoản, hãy đăng nhập và vào phần "Tích - Earn $" của "Thưởng Rewards" chọn "Giới Thiệu Bạn Bè / Refer A Friend" và thực hiện theo hướng dẫn. 

Một mã GIẢM 5% sẽ được gửi đến bạn của bạn khi họ đặt đơn hàng đầu tiên và bạn sẽ tích lũy được 5% giá trị cho đơn hàng họ đặt.

Giới thiệu bạn rất đơn giản và không giới hạn. Bạn có thể giới thiệu bạn bè qua Facebook, Email hoặc chat Messenger.

Thêm vào Giỏ